Välkommen till Ghostspace

Ghostspace är ett mediaföretag som vänder sig till verksamheter inom alla
branscher och erbjuder hjälp med design och uppdatering av webbsidor.
Tanken är att finnas till hands för små och mellanstora företag som
känner att de varken har tid eller nödvändig kunskap att själva skapa
och administrera en webbsida. Med hjälp av färdiga lösningar behöver
en investering i en webbsida inte innebära stora kostnader och detta
kan Ghostspace hjälpa till med.

Har ditt företag behov av trycksaker kan Ghostspace även stå till tjänst
med att producera foldrar, broschyrer och grafiska detaljer.

För att nå en kostnadseffektiv lösning används olika webbpubliceringssystem.
Webbsidor skapas exempelvis i Wordpress eller Joomla!. För de företag som
har behov av en webshop används främst osCommerce.

Jag som driver företaget är utbildad inom såväl grafisk design
och webbutveckling som medie- och kommunikationsvetenskap.